Znecitlivenie receptom na alergiu

Znecitlivenie receptom na alergiu

Neprichádzať do styku s alergénom je najlepším riešením pre osoby, ktoré trpia na alergiu. Vo väčšine prípadov sa však nedá zrealizovať, prípadne so sebou prináša množstvo problémov a obmedzení. Zároveň sa miesto okamžitej liečby oplatí premyslieť si účasť na desenzibilizačnej terapii.

Najjednoduchšie povedané, imunoterapia (alergénová, špecifická imunoterapia), teda desenzibilizácia, spočíva v liečení alergika podávaním očkovania s alergénom, na ktorý je pacient citlivý. Malé dávky očkovacej látky podávané pravidelne počas istého časového obdobia spôsobujú, že organizmus prestane bojovať s alergénom a na konci dochádza k odstráneniu nepríjemných príznakov alebo zmenšeniu ich intenzity.


Pre koho je určená desenzibilizácia?

Pokiaľ ide o vekovú kategóriu, predpokladá sa, že imunoterapia môže byť účinná u pacientov vo veku 5 až 45 rokov. Obmedzenie hornej hranice veku je individuálne a záleží od iných chorôb, na ktoré trpí pacient, ktorý chce podstúpiž desenzibilizáciu. Kontraindikáciami u starších osôb môže byť napríklad koronárne srdcové ochorenie, hypertenzia či ateroskleróza.

Treba mať na zreteli, že desenzibilizácia je dlhotrvajúci proces. Zvyčajne trvá približne 3 až 5 rokov. V tom čase prijímame alergén vo forme vakcíny každých 4-6 týždňov (udržiavacie dávky), pričom sa nepočíta počiatočné obdobie terapie, kedy sa vakcína podáva vo väčších dávkach a častejšie, každých 7-14 dní počas 2-3 mesiacov.


Účinnosť terapie

Nie je však isté, či desenzibilizácia úplne zlikviduje problém s alergiou a ako pacienti sa nemôžeme bezvýhradne upínať na túto možnosť. Môže sa stať, že terapia bude mať vplyv len na zmenšenie príznakov a intenzitu reakcií na alergén. Vtedy sa ďalej používajú zvyčajné lieky proti alergii, hoci v menších dávkach. Liečba býva efektívna u ľudí s ťažkou formou alergie alebo u tých, ktorí sú citliví na mnoho alergénov. Všetko však závisí od individuálnych predispozícií a rozsahu faktorov, ktoré musí posúdiť špecialista.

Terapii musia predchádzať dôkladné dodatočné vyšetrenia (napríklad kožné testy, dôkladná analýza symptómov objavujúcich sa u pacienta), aby lekár mohol u pacienta navrhnúť ďalšiu liečbu. Nakoniec sa musí presne určiť alergén a rozsah, do akého je daná osoba citlivá na jeho účinky a aké silné sú jej symptómy. Rovnako dôležité je tiež identifikovať možné kontraindikácie.

Rozlišujeme sezónne zhoršenie stavu, ktoré sa objavuje u pacientov citlivých na sezónne alergény (peľ) a celoročnú terapiu pre ľudí, ktoré majú problémy s kontaktom s alergénom po celý rok (zvieracia srsť, roztoče, prach).