V čom spočívajú skríningové testy?

V čom spočívajú skríningové testy?

Je všeobecne známe, že základnou podmienkou predchádzania chorôb je príslušná prevencia, v rámci ktorej sú dôležitým a jedným zo základných nástrojov takzvané skríningové testy.

Skríningové testy sa vykonávajú u osôb, ktoré síce doposiaľ nevykazujú príznaky určitej choroby, kvôli skoršiemu odhaleniu prípadnej choroby, jej účinnej liečbe, a teda zníženiu chorobnosti, predchádzaniu následkom a obmedzeniu ukazovateľa úmrtnosti. Tieto testy sa vykonávajú na celej populácii, napríklad u detí v stanovenej vekovej skupine, alebo medzi osobami reprezentujúcimi skupinu takzvaného zvýšeného rizika, napríklad u žien ohrozených rakovinou krčka maternice (cervikálnym karcinómom). Skríningový test umožňuje stanovenie predbežnej diagnózy, ale definitívna diagnóza a vypracovanie liečebnej stratégie vyžaduje celý rad ďalších a podrobnejších testov. Z tohto dôvodu je treba vždy brať do úvahy možnosť chybného výsledku skríningového testu, a v dôsledku toho možnú diagnózu choroby u osoby v skutočnosti zdravej alebo, čo je horšie, klamlivý pocit bezpečnosti v prípade negatívneho výsledku u osoby, ktorá je však daným ochorením postihnutá.

Skríningové testy sa vykonávajú v súvislosti s mnohými chorobami, hlavne nádorovými, v skupine vysoko rizikových osôb, teda mimo iné v prípade žien v určenom veku z hľadiska rakoviny prsu (mamografia) alebo rakoviny krčka maternice (cytológia), v prípade mužov z hľadiska rakoviny prostaty (vyšetrenie per rectum a skríningový test krvi na prítomnosť antigénov). Často sa vykonáva tiež kolonoskopia ako vyšetrenie z hľadiska rakoviny hrubého čreva. Povinné skríningové testy sa vykonávajú aj u novorodencov (na hypotyreózu a fenylketonúriu). U celej populácie sa skríningové testy vykonávajú napríklad u detí školského veku z hľadiska výskytu problémov zraku a sluchu, skoliózy alebo iných ochorení.