Prečo sa nemusíme hanbiť za psychoterapiu?

Prečo sa nemusíme hanbiť za psychoterapiu?

Ak by sme sa nehanbíme konzultácií u kardiológa alebo internistu, nemali by sme sa príliš hanbiť za návštevy psychológa či psychiatra. Psychické zdravie je rovnako dôležité ako to fyzické.

Hanebné tajomstvo?

Keď sa rozhodneme podrobiť sa psychoterapii, neradi o tom hovoríme našim blízkym. A nie je sa čo čudovať - pravdepodobne by sme narazili na nepríjemné poznámky a nedôveru, že si nevieme poradiť s našimi vlastnými problémami. V očiach mnohých ľudí nás psychoterapia stavia na roveň s nebezpečnými ľuďmi, ktorí trpia ťažkými psychickými poruchami. Ak využívame pomoc psychológa, to už znamená, že sme na najlepšej ceste k zblázneniu sa. Pomaly, hlavne u mladých ľudí, sa tieto stereotypy začínajú rúcať, ale okrem toho sa stále bojíme verejne hovoriť o tom, že dbáme o svoje psychické zdravie. Problém spočíva práve v tom, že ostatní to tak nevnímajú. Dbať o seba sa dá prostredníctvom športu, zdravej výživy, preventívnych návštev u rozličných špecialistov, samozrejme, ale psychológ? Psychiater?

Napriek všetkému nemusíme brať ohľad na súdy iných. Návšteva psychológa či psychoterapeuta svedčí o tom, že sme si vedomí našej vlastnej slabosti, chceme viesť zodpovedné životy, aby prijali príslušné rozhodnutia, a rozvíjať sa. Terapeuti majú zodpovedajúce vzdelanie a rozsiahle znalosti, ktoré my sami často nemáme. Vďaka tomu nám pomáhajú pochopiť širší kontext našich problémov, uvádzajú nám zdroj určitého správania a liekov a navrhujú riešenia, ktoré nám neporadí žiaden priateľ pri šálke kávy. Psychoterapia nám pomôže lepšie spoznať seba a dozvedieť sa, prečo robíme také, a nie iné rozhodnutia a celý čas opakujeme tie isté chyby. Problémy, s akými sa odoberáme k psychológovi, sú všeobecné - ťažké detstvo, neschopnosť prispôsobenia sa skupine, rodinné a manželské problémy, ťažkosti s nadväzovaním medziľudských kontaktov, toxické vzťahy, problémy s akceptáciou seba samého, hanblivosť, chuť rozšíriť si komunikačné schopnosti, nedostatok asertivity - každý z nás bojuje so svojím vlastným psychickým balastom.

Nebojme sa ani sa nehanbime za konzultácie u psychológa alebo psychoterapeuta. Psychoterapia je príležitosťou pre rozvoj a riadenie existujúcich problémov, ktoré môžu trvať niekoľko rokov. Jej využitie by v očiach verejnosti malo byť vnímané ako niečo prirodzené, ako prejav emocionálnej dospelosti.
 

Psychiatrická pomoc - dôležitá a potrebná

Podobné je to pri psychiatrickej liečbe. Depresie, nespavosť, závislosť alebo poruchy príjmu potravy sú stále problémy mnohých ľudí, nielen ľudí z okraju spoločnosti. Liečba týchto ochorení by mala byť taká jasná a jednoznačná ako je liečba vysokého tlaku alebo cukrovky. Tým skôr, že v mnohých prípadoch zdravotné problémy nevyplývajú z organického ochorenia, ale len z emočnej bázy. Môžeme trpieť znepokojujúcimi kožnými léziami, zápchou, hnačkou alebo chorobami chrbtice, ktoré majú svoj zdroj v psychike. Vtedy hovoríme o psychosomatických poruchách, ktoré sa neliečia u internistu či dermatológa, ale práve u psychiatra. Žiaľ, do jeho ordinácie sa pacienti zvyčajne až nakoniec, keď im nevedel žiadny predchádzajúci špecialista stanoviť správnu diagnózu alebo liečba neprináša očakávané výsledky.