Pozor na pneumokoky!

Pozor na pneumokoky!

Pneumokoky sú patogénne baktérie, inak nazývané diplokoky. Ide o jedny z najviac nákazlivých, agresívnych a nebezpečných baktérií.

Pneumokoky sú veľmi rozšírené medzi deťmi, ktoré sa nevedome stávajú ich nositeľmi. Pneumokoky sú osídlené na nosovej sliznici a sliznici hrdla. Dieťa, ktorý je nositeľom, nemusí vôbec ochorieť, najmä pokiaľ je jeho zdravotný stav dobrý. Ale keď dôjde ku zníženiu imunity a oslabnutiu organizmu, baktérie, ktoré sa do tej doby neprejavovali, môžu organizmus napadnúť, preniknúť napr. do stredného ucha alebo dutín a vyvolať neinvazívnu infekciu.

Druhy infekcií

Pneumokoky vyvolávajú infekcie rôzneho stupňa nebezpečnosti, ktoré možno rozdeliť na neinvazívne a invazívne. Neinvazívne infekcie sú menej nebezpečné ale častejšie a zahŕňajú: zápal pľúc, zápal dutín, zápal stredného ucha alebo zápal spojoviek. Odhaduje sa, že pneumokoky sú najčastejšou príčinou bakteriálneho zápalu pľúc u dospelých.

Invazívne pneumokokové infekcie tvoria menej častú, ale podstatne nebezpečnejšiu skupinu infekcií. V ich prípade baktérie z dýchacieho ústrojenstva prenikajú do krvi (tzv. bakteriémia) alebo inej telesnej tekutiny. Potom sa pneumokoková infekcia môže rozšíriť a napadnúť rôzne orgány a spôsobiť choroby vedúce k závažným komplikáciám alebo dokonca smrti, ako sú: zápal mozgových blán, sepsa, zápal pľúc s bakteriémiou, zápal vnútrosrdia (endokarditída), zápal pobrušnice a iné. Pneumokoky sú zodpovedné za približne polovicu bakteriálnych zápalov mozgových blán u dospelých, ktoré sa až v 30 % prípadov končia smrťou pacienta.

Liečba

Keď hovoríme o pneumokokoch a nebezpečenstve s nimi spojenom, treba spomenúť vakcíny, ktoré sú základom prevencie týchto baktérií. Vakcíny proti pneumokokom rozdeľujeme na polysacharidové a konjugované. Druhý typ vakcíny je určený pre deti do dvoch rokov, zatiaľ čo polysacharidové vakcíny sú podávané starším deťom.

NEPODCEŇUJTE pneumokoky! Vyvolávajú veľa závažných ochorení, ktoré môžu viesť k invalidite a dokonca k smrti. Preto chráňte svoje dieťa.