O čom môže svedčiť bolesť očí?

O čom môže svedčiť bolesť očí?

Podobne, ako v prípade iných zdravotných porúch, aj bolesť očí môže byť spôsobená viacerými faktormi. Niekedy sú príčinou iné ochorenia, niekedy bežná únava...

Pri bolestiach v okolí zrakového orgánu si kladieme otázku, čím je táto nemoc spôsobená, a súčasne hľadáme spôsob, aby ju eliminovať. Ako veľmi intenzívne sú bolesti? Ako často k nim dochádza? Kde presne, v akom mieste? Odpovedi na tieto otázky nám pomôžu posúdiť, či táto zdravotná porucha je závažná a či bude návšteva lekára nevyhnutná. 

Častým dôvodom, prečo pociťujeme problémy s očami, je podráždenie. Za tento stav sú najčastejšie zodpovedné rôzne alergény, napríklad: prach, peľ, cigaretový dym, a pod. Bolesti očí môžu tiež mať úzku súvislosť s prácou, ktorú vykonávame. Dlhodobé namáhanie zraku spôsobuje jeho únavu. Zvlášť ohrozené týmto typom bolesti očí sú osoby pracujúce na počítači a osoby, ktorých pracovisko je veľmi intenzívne alebo naopak veľmi slabo osvetlené. Hoci táto zdravotná porucha nie je príliš závažná, mali by ste premýšľať o návšteve očného lekára a zmene pracovných podmienok. 

Menej často je príčinou bolesti očí vniknutie cudzieho telesa do okolí rohovky alebo spojovky. Charakteristickou vlastnosťou tohto typu bolesti je jej zosilnenie počas žmurkania. Môže dôjsť k problémom s videním. Aby nedošlo k poškodeniu zrakového orgánu, je treba čo najrýchlejšie navštíviť lekára. 

Bolesť očí môže byť aj predzvesťou závažných chorôb. Jednou z nich je zelený zákal (glaukóm). V takom prípade sa stretávame s veľmi silnými prudkými bolesťami oka, ktoré navyše môžu vystreľovať do spánkov, do zadnej časti hlavy alebo okolia čeľuste. Ďalším príznakom, ktorý sprevádza bolesť, sú problémy s videním. Obraz je rozmazaný, v zornom poli sa objavia škvrny, dúhové kruhy. Inou chorobou, ktorú môže sprevádzať bolesť oka (ktorá je intenzívnejšia pri pohybe očnou guľou), spojená s problémami s videním, je zápal zrakového nervu.